Bản mẫu:Thánh điển Ấn Độ giáo

Thánh điển Ấn Độ giáo
Aum.svg

Thiên khải (sa. śruti)

Thánh truyền (smṛti)