Bản mẫu:Thông báo sửa đổi 2

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Thông báo sửa đổi 2
| included  = yes hoặc để trống
| type    = error / success / neutral / warning
| image   = none / tập tin
| header   = <!-- Văn bản nào đó -->
| text    = <!-- Văn bản nào đó -->
}}

Ví dụSửa đổi

Thông thườngSửa đổi

{{Thông báo sửa đổi 2
| type  = neutral
| header = Văn bản nào đó 
| text  = Văn bản nào đó
}}

Dạng nằm trongSửa đổi

{{Thông báo sửa đổi 2
| included = yes
| type = error
| header = Văn bản nào đó 
| text = Văn bản nào đó
}}