Bản mẫu:Thông tin đài truyền hình


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

{{{tên_viết_tắt}}}
[[File:{{{biểu_trưng}}}|{{{cỡ_biểu_trưng}}}|alt={{{chú_thích_biểu_trưng}}}|{{{chú_thích_biểu_trưng}}}]]
[[File:{{{ảnh_trụ_sở}}}|{{{cỡ_ảnh}}}|alt={{{chú_thích}}}|{{{chú_thích}}}]]
{{{địa_điểm}}}
{{{quốc_gia}}}
Nhãn hiệu{{{nhãn_hiệu}}}
Khẩu hiệu{{{khẩu_hiệu}}}
Số kênhTương tự: {{{kênh_analog}}}
Kỹ thuật số: {{{kênh_digital}}}
Kênh con{{{kênh_con}}}
Các trạm tiếp sóng{{{trạm_tiếp_sóng}}}
Sáp nhập vào{{{sát_nhập}}}
Sở hữu{{{chủ_sở_hữu}}}
({{{chủ_giấy_phép}}})
Điều hành bởi{{{điều_hành}}}
Thành lập{{{thành_lập}}}
Ngày phát sóng đầu tiên{{{ngày_phát_sóng_đầu}}}
Ngày phát sóng cuối cùng{{{ngày_phát_sóng_cuối}}}
Ý nghĩa tên viết tắt{{{ý_nghĩa_tên_viết_tắt}}}
Đài cơ sở{{{đài_cơ_sở}}}
Tên gọi ban đầu{{{tên_gọi_ban_đầu}}}
Số kênh ban đầu{{{số_kênh_ban_đầu}}}
Sát nhập ban đầu{{{sát_nhập_ban_đầu}}}
Công suất máy phát{{{công_suất}}}
Độ cao ăng-ten{{{độ_cao}}}
Lớp{{{lớp}}}
Tọa độ máy phát{{{tọa_độ}}}
Cơ quan cấp phép{{{cơ_quan_cấp_phép}}}
Website{{{trang_chủ}}}
{{Thông tin đài truyền hình
| tên_viết_tắt = 
| biểu_trưng = 
| cỡ_biểu_trưng = 
| chú_thích_biểu_trưng = 
| địa_điểm = 
| quốc_gia = 
| ảnh_trụ_sở = 
| cỡ_ảnh = 
| chú_thích = 
| thành_phố = 
| nhãn_hiệu = 
| khẩu_hiệu = 
| kênh_analog = 
| kênh_digital = 
| kênh_vitural = 
| kênh_ảo = 
| kênh_con = 
| chủ_sở_hữu = 
| chủ_giấy_phép = 
| điều_hành = 
| thành_lập = 
| ngày_phát_sóng_đầu = 
| ngày_phát_sóng_cuối = 
| ý_nghĩa_tên_viết_tắt = 
| đài_cơ_sở = 
| trạm_tiếp_sóng = 
| sát_nhập = 
| tên_gọi_ban_đầu = 
| số_kênh_ban_đầu = 
| sát_nhập_ban_đầu = 
| công_suất = 
| độ_cao = 
| lớp = 
| tọa_độ = 
| cơ_quan_cấp_phép = 
| trang_chủ
}}

Lưu ý sửa

  • Bản mẫu này chỉ nên dùng đối với bài viết về đài truyền hình, phát thanh hoặc cả hai. Đối với bài viết về kênh truyền hình, hãy sử dụng bản mẫu {{Tóm tắt kênh truyền hình}} để thay thế.
  • Đối với các bài viết được dịch từ Wikipedia Tiếng Anh sang, bạn không cần phải viết lại các tham số của bản mẫu đó vì bản mẫu này đã tích hợp sẵn các tham số Tiếng Anh.

Xem thêm sửa