Bản mẫu:Thông tin đơn vị công an nhân dân Việt Nam

Thông tin đơn vị công an nhân dân Việt Nam
Công an nhân dân Việt Nam

Công an hiệu
Quốc gia Việt Nam
Bộ phận của Bộ Công an (Việt Nam)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa
Công an tỉnh
Công an nhân dân Việt Nam

Công an hiệu
Quốc gia Việt Nam
Thành lậpNgày 19 tháng 8 năm 1946 (77 năm, 305 ngày)
Phân cấpCông an cấp tỉnh
Nhiệm vụPhòng, chống âm mưu, hoạt động và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Bộ phận của Bộ Công an (Việt Nam)
Bộ chỉ huyđịa_chỉ_trụ_sở
Lễ kỷ niệmNgày 19 tháng 8
Lãnh đạo hiện nay
Giám đốc
tên_chỉ_huy
Phó Giám đốc
tên_chỉ_huy

tên_chỉ_huy

tên_chỉ_huy
{{Thông tin đơn vị công an nhân dân Việt Nam
| màu nền tựa =
| màu chữ tựa =
| đơn vị = 
| trực thuộc = 
| quân kỳ = 
| logo = 
| hình = 
| thành lập = 
| lực lượng = 
| phân cấp = 
| chức năng = 
| quy mô = 
| bộ phận của = 
| bộ chỉ huy = 
| địa chỉ = 
| tên khác = 
| đặt tên theo = 
| khẩu hiệu = 
| hành khúc = 
| lễ kỷ niệm = 
| trang bị = 
| tham chiến = 
| vinh danh = 
| thành tích = 
| giải thể = 
| điện thoại = 
| web = 
| kiểu chỉ huy 1 = 
| chỉ huy 1 = 
| kiểu chỉ huy 2 = 
| chỉ huy 2 = 
| kiểu chỉ huy 3 = 
| chỉ huy 3 = 
| chỉ huy nổi tiếng = 
}}