Bản mẫu:Thông tin đai hoàng đạo/doc

Cách sử dụngSửa đổi

{{Infobox zodiac
| nền = 
| cung = 
| hình = 
| ký hiệu = 
| biểu tượng = 
| từ = 
| đến = 
| chòm = 
| nguyên tố = 
| phẩm chất = 
| chủ = 
| vượng = 
| đắc = 
| tù = 
| hãm = 
}}