Cách sử dụng sửa

{{Infobox zodiac
| nền = 
| cung = 
| hình = 
| ký hiệu = 
| biểu tượng = 
| từ = 
| đến = 
| chòm sao = 
| nguyên tố = 
| phẩm chất = 
| chủ tinh = 
| vượng địa = 
| đắc địa = 
| tù địa = 
| hãm địa = 
}}