Bản mẫu:Thông tin bệnh viện

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{{tên}}}
{{{tổ chức}}}
[[File:{{{logo}}}|150px]]
[[File:{{{hình}}}|250px]]
{{{chú thích hình}}}
Tên khác{{{tên khác}}}
Vị trí
Vị trí{{{vị trí}}}, {{{thành phố}}}, {{{tỉnh}}}, {{{vùng}}}, {{{bang}}}, {{{quốc gia}}}
Tọa độ{{{tọa độ}}}
Tổ chức
Hệ thống chăm sóc{{{hệ thống chăm sóc}}}
Funding{{{funding}}}
Loại bệnh viện{{{loại}}}
Đại học liên kết{{{đại học}}}
Bảo trợ{{{bảo trợ}}}
Mạng lưới{{{mạng lưới}}}
Dịch vụ
Tiêu chuẩn{{{tiêu chuẩn}}}
Giường{{{giường}}}
Lịch sử
Khai trương{{{khai trương}}}
Đóng cửa{{{đóng cửa}}}
Phá dỡ{{{phá dỡ}}}
Liên kết
Website{{{website}}}
Khác{{{other_links}}}
{{{nrhp}}}
{{Thông tin bệnh viện
| tên = 
| tên khác = 
| tổ chức = 
| logo = 
| hình = 
| chú thích hình = 
| vị trí = 
| thành phố = 
| tỉnh = 
| vùng = 
| bang = 
| quốc gia = 
| tọa độ = 
| hệ thống chăm sóc = 
| funding = <!-- phi lợi nhuận, lợi nhuận, công lập -->
| loại = 
| đại học = 
| bảo trợ = 
| mạng lưới = 
| tiêu chuẩn = 
| giường = 
| thành lập = 
| khai trương = 
| đóng cửa = 
| phá dỡ = 
| điện thoại = 
| website = 
| other_links = 
| nrhp = 
}}

Tham sốSửa đổi

Data bản mẫu được sử dụng bởi VisualEditor và các tool khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin bệnh viện

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
têntên Name name

không miêu tả

Giá trị tự động
{{PAGENAME}}
Chuỗibắt buộc
tên kháctên khác other name

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
tổ chứctổ chức Org/Group org/group

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
logologo Logo

không miêu tả

Tập tinkhuyến khích
Kích thước logologo_size Logo Size

không miêu tả

Sốtùy chọn
hìnhhình Image image

không miêu tả

Tập tinkhuyến khích
cỡ hìnhcỡ hình Image_size image_size Width

không miêu tả

Sốtùy chọn
altalt image alt

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
chú thích hìnhchú thích hình Caption caption

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
map_typemap_type pushpin_map

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
map_altmap_alt pushpin_map_alt

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
reliefrelief pushpin_relief

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
map_captionmap_caption pushpin_map_caption

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
map_sizemap_size pushpin_mapsize

không miêu tả

Sốtùy chọn
tọa độtọa độ coordinates Coordinates

không miêu tả

Bản mẫukhuyến khích
vị trívị trí Location location

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
địa chỉđịa chỉ Address address

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
thành phốthành phố city

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
tỉnhtỉnh province

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
vùngvùng Region region

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
bangbang state State

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
quốc giaquốc gia Country country

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
hệ thống chăm sóchệ thống chăm sóc HealthCare healthcare

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
fundingfunding Funding

không miêu tả

Ví dụ
phi lợi nhuận, lợi nhuận, công lập
Chuỗikhuyến khích
religious_affiliationreligious_affiliation

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
loạiloại type Type

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
đại họcđại học Affiliation affiliation

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
bảo trợbảo trợ Patron patron

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
mạng lướimạng lưới Network network

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
tiêu chuẩntiêu chuẩn Standards standards

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
certificationcertification Certification

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
emergencyemergency Emergency

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
helipadhelipad Helipad

không miêu tả

Không rõtùy chọn
specialityspeciality Speciality specialty Specialty

không miêu tả

Chuỗitùy chọn
giườnggiường beds Beds

không miêu tả

Sốkhuyến khích
h1-numberh1-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h1-length-fh1-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h1-length-mh1-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h1-surfaceh1-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
metric-rwymetric-rwy

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-numberh2-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-length-mh2-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-length-fh2-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h2-surfaceh2-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-numberh3-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-length-mh3-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-length-fh3-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h3-surfaceh3-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-numberh4-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-length-mh4-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-length-fh4-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h4-surfaceh4-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-numberh5-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-length-mh5-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-length-fh5-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h5-surfaceh5-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-numberh6-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-length-mh6-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-length-fh6-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h6-surfaceh6-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-numberh7-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-length-mh7-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-length-fh7-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h7-surfaceh7-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-numberh8-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-length-mh8-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-length-fh8-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h8-surfaceh8-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-numberh9-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-length-mh9-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-length-fh9-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h9-surfaceh9-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-numberh10-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-length-mh10-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-length-fh10-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h10-surfaceh10-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-numberh11-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-length-mh11-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-length-fh11-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h11-surfaceh11-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-numberh12-number

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-length-mh12-length-m

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-length-fh12-length-f

không miêu tả

Không rõtùy chọn
h12-surfaceh12-surface

không miêu tả

Không rõtùy chọn
thành lậpthành lập

không miêu tả

Không rõtùy chọn
khai trươngkhai trương mở cửa founded Founded

không miêu tả

Ngày thángkhuyến khích
đóng cửađóng cửa closed Closed

không miêu tả

Ngày thángkhuyến khích
phá dỡphá dỡ demolished Demolished

không miêu tả

Chuỗikhuyến khích
websitewebsite Website

không miêu tả

URLkhuyến khích
Wiki-LinksWiki-Links other_links

không miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
điện thoạiđiện thoại

không miêu tả

Sốkhuyến khích
NRHPnrhp NRHP module embedded

không miêu tả

Chuỗitùy chọn