Bản mẫu:Thông tin cuộc thi sắc đẹp

Số xếp hạng{{{số xếp hạng}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
{{Thông tin cuộc thi sắc đẹp
| hình =
| chú thích =
| chiến thắng = <!-- Hoa hậu/Nam hậu -->
| đại diện = <!-- Đại diện cho quốc gia hoặc tổ chức -->
| ngày =
| dẫn chương trình =
| diễn= <!-- Diễn viên giúp vui trong cuộc thi -->
| địa điểm =
| truyền thông =
| thân thiện = <!-- Hoa hậu thân thiện -->
| ảnh = <!-- Hoa hậu ảnh -->
| tham dự = <!-- Tổng số thí sinh tham dự -->
| số xếp hạng = <!-- Số thí sinh trong chung kết xếp hạng -->
| đầu tiên = <!-- Quốc gia tham dự lần đầu tiên -->
| bỏ cuộc =
| trở lại =
}}

Ghi chú: Nó có thể dùng cho cuộc thi hàng năm. Tất cả các biến đều tùy chọn, bạn có thể dùng cái nào bạn muốn.