Bản mẫu:Thông tin hoa hậu

Thông tin hoa hậu
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Thông tin hoa hậu
| tên = 
| hình = 
| chú thích = 
| tên gốc = 
| tên khai sinh = 
| sinh = 
| nơi sinh = 
| mất = 
| nơi mất =
| cư trú = 
| tên khác = 
| dân tộc = 
| học vấn = 
| công việc = 
| năm hoạt động = 
| quê quán = 
| danh hiệu = 
| chồng = 
| con cái = 
| số đo = 
| màu mắt = 
| màu tóc = 
| màu da = 
| cân nặng = 
| kích thước giày = 
| phim = 
| web = 
| chữ ký = 
}}