Bản mẫu:Thông tin mã

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Mã Reed–Solomon
Đặt theo tênIrving S. ReedGustave Solomon
Phân loại
Cấp bậcMã khối tuyến tính
Mã đa thức
Mã vòng
Mã BCH
Mã Reed–Solomon
Chiều dài khốin = q − 1
Chiều dài thông điệpk
Khoảng cáchnk + 1
Kích thước bảng chữ cáiq = pm  (p nguyên tố)
Kí hiệuMã [n, k, nk + 1]q
Thuật toán
Berlekamp–Massey
Euclid
.
Tính chất
Mã khoảng cách cực đại
{{thông tin mã
 | tên           = 
 | ảnh           =
 | chú thích ảnh      =
 | cùng tên        = 
 | cấp bậc         = 
 | chiều dài khối     = 
 | chiều dài thông điệp  = 
 | khoảng cách       = 
 | kích thước bảng chữ cái = 
 | kí hiệu         = 
 | giải mã         = 
 | tính chất        =
}}

Xem thêmSửa đổi