Bản mẫu:Thông tin mùa truyền hình/testcases

Thông tin mùa truyền hình/testcases
Lỗi kịch bản: Hàm “getInfoboxSubHeader” không tồn tại.
200px
200px
Pokémon the Series: Sun & Moon logo (Japanese) (top)
International logo (bottom)
Country of originJapan
No. of episodes43
Release
Original networkTV Tokyo
Original release17 tháng 11, 2016 (2016-11-17) –
21 tháng 9, 2017 (2017-09-21)
Lỗi kịch bản: Hàm “getSeasonWord” không tồn tại. chronology
← Previous
XYZ