Bản mẫu:Thông tin ngôn ngữ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Dùng đoạn mã sau:

{{{name}}}
{{{altname}}}
{{{nativename}}}
({{{acceptance}}})
[[File:{{{image}}}|{{{imagesize}}}]]
{{{imagecaption}}}
Phát âm{{{pronunciation}}}
Sử dụng tại{{{states}}}
Khu vực{{{region}}}
Mất hết người bản ngữ vào{{{extinct}}}
{{{speakers2}}}
Phục hồi{{{revived}}}
Dân tộc{{{ethnicity}}}
Phân loại{{{family}}}
Ngôn ngữ tiền thân
{{{protoname}}}
 • {{{ancestor2}}}
  • {{{name}}}
Dạng chuẩn{{{standards}}}
Phương ngữ{{{dialects}}}
Hệ chữ viết{{{script}}}
{{{sign}}}
Thể loại (nguồn){{{posteriori}}}
Địa vị chính thức
Ngôn ngữ chính thức tại
{{{nation}}}
Ngôn ngữ thiểu số được công nhận tại
{{{minority}}}
Quy định bởi{{{agency}}}
Mã ngôn ngữ
ISO 639-1{{{iso1}}}
ISO 639-2{{{iso2}}}
ISO 639-3cả hai:
[[ISO639-3:{{{lc1}}}|{{{lc1}}}]] – {{{ld1}}}
[[ISO639-3:{{{lc2}}}|{{{lc2}}}]] – {{{ld2}}}
IETF{{{ietf}}}
Glottolog{{{glotto}}}  {{{glottoname}}}[1]
{{{glotto2}}}  {{{glottoname2}}}[2]
Linguasphere{{{lingua}}}{{{lingua_ref}}}
[[File:{{{map}}}|{{{mapsize}}}|alt={{{mapalt}}}|{{{mapalt}}}]]
{{{mapcaption}}}
[[File:{{{map2}}}|{{{mapsize}}}|alt={{{mapalt2}}}|{{{mapalt2}}}]]
{{{mapcaption2}}}
AIATSIS[3]{{{aiatsis}}} {{{aiatsisname}}}, {{{aiatsis2}}} {{{aiatsisname2}}}
{{{guthrie}}}[4]
Bài viết này có chứa ký tự ngữ âm IPA. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để biết hướng dẫn giới thiệu về các ký hiệu IPA, xem Trợ giúp:IPA.
{{Thông tin ngôn ngữ
| name       = 
| altname     = 
| nativename    = 
| acceptance    = 
| image      = 
| imagesize    = <!-- or image_size -->
| imagealt     = 
| imagecaption   = 
| pronunciation  = 
| states      = <!-- or state -->
| region      = 
| creator     = 
| created     = 
| setting     = 
| ethnicity    = 
| extinct     = 
| era       = 
| speakers     = 
| date       = 
| dateprefix    = 
| ref       = <!-- up to e21 (or current edition) if ref is ''Ethnologue'' --> 
| refname     = 
| speakers2    = 
| revived     = 
| revived-category = <!-- or revived-cat -->
| familycolor   = 
| family      = 
| fam1       = 
| fam2       = 
| fam3       = <!-- up to fam15 -->
| protoname    = 
| ancestor     = 
| ancestor2    = <!-- up to ancestor5 -->
| standards    = 
| stand1      = 
| stand2      = <!-- up to stand6 -->
| dialects     = 
| listclass    = 
| dia1       = 
| dia2       = <!-- up to dia20 -->
| script      = 
| sign       = 
| posteriori    = 
| nation      = 
| minority     = 
| agency      = 
| iso1       = 
| iso1comment   = 
| iso2       = 
| iso2b      = 
| iso2t      = 
| iso2comment   = 
| iso3       = 
| iso3comment   = 
| lc1       = 
| ld1       = 
| lc2       = <!-- up to lc30 -->
| ld2       = <!-- up to ld30 --> 
| iso6       = 
| isoexception   = 
| linglist     = 
| lingname     = 
| linglist2    = <!-- up to linglist6 -->
| lingname2    = <!-- up to lingname6 -->
| glotto      = 
| glottoname    = 
| glottofoot    = 
| glottorefname  = 
| glotto2     = <!-- up to glotto5 -->
| glottoname2   = <!-- up to glottoname5 -->
| glottorefname2  = <!-- up to glottorefname5 -->
| aiatsis     = 
| aiatsisname   = 
| aiatsis2     = <!-- up to aiatsis6 -->
| aiatsisname2   = <!-- up to aiatsisname6 -->
| guthrie     = 
| ELP       =
| ELPname     =
| ELP2       = <!-- up to ELP6 -->
| ELPname2     = <!-- up to ELPname6 -->
| lingua      = 
| lingua_ref    = 
| ietf       = 
| map       = 
| mapsize     = 
| mapalt      = 
| mapcaption    = 
| map2       = 
| mapalt2     = 
| mapcaption2   = 
| pushpin_map   =
| pushpin_image  =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_mapsize =
| pushpin_label      = 
| pushpin_label_position = 
| coordinates   = <!-- use {{Coord}} --> 
| wikibook     = <!-- an e-book in Wikibooks -->
| module      = 
| notice      = IPA
}}

Xem thêmSửa đổi

 1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “{{{glottorefname}}}”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 2. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “{{{glottorefname2}}}”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 3. ^ Bản mẫu:AIATSIS
 4. ^ Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie List Online