Bản mẫu:Thông tin nghĩa trang

{{{tên}}}
Thông tin
Thành lập: {{{thành lập}}}
Quốc gia: {{{quốc gia}}}
Địa điểm: {{{địa điểm}}}
Tọa độ: {{{coordinates}}}
Kiểu: {{{kiểu}}}
Chủ sở hữu: {{{sở hữu}}}
Quản lý bởi: {{{quản lý}}}
Diện tích: {{{diện tích}}}
Số lượng mộ: {{{số mộ}}}
Website: {{{website}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tham sốSửa đổi

{{Thông tin nghĩa trang
|tên     = 
|hình    = 
|cỡ hình   = 
|ghi chú   = 
|thành lập  = 
|quốc gia  = 
|địa điểm  = 
|coordinates = Dùng tiêu bản {{Coord}} 
|kiểu    =  
|sở hữu   = 
|quản lý   = 
|diện tích  =  
|số mộ    =  
|website   = 
}}