Bản mẫu:Thông tin nghệ sĩ

Thông tin nghệ sĩ
Thông tin cá nhân
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Thông tin nghệ sĩ
chức vụ
Thông tin cá nhân
Sinhngày sinh
nơi sinh
Mấtngày mất
nơi mất
Nguyên nhân mấtnguyên nhân mất
Nơi an nghỉan táng
Dân tộcdân tộc
Nghề nghiệpnghề nghiệp
Bố mẹbố mẹ
Vợvợ
Chồngchồng
Con cáicon
Lĩnh vựclĩnh vực hoạt động
Giai đoạn hoạt độnggiai đoạn hoạt động
Nổi tiếng vìnổi tiếng vì
Khen thưởngkhen thưởng
Danh hiệudanh hiệu
Sự nghiệp âm nhạc
Bút danhbút danh âm nhạc
Nghệ danhnghệ danh âm nhạc
Năm hoạt độngnăm hoạt động âm nhạc
Đào tạođào tạo âm nhạc
Dòng nhạcdòng nhạc
Nhạc cụnhạc cụ
Hãng đĩahãng đĩa
Nhóm nhạcnhóm nhạc
Ca khúcca khúc
Giải thưởnggiải thưởng âm nhạc
Websitewebsite âm nhạc
Sự nghiệp điện ảnh
Nghệ danhnghệ danh điện ảnh
Năm hoạt độngnăm hoạt động điện ảnh
Đào tạođào tạo điện ảnh
Thể loạithể loại điện ảnh
Chủ đềchủ đề điện ảnh
Công ty quản lýcông ty quản lý điện ảnh
Vai diễnvai diễn trong 'phim'
Tác phẩmtác phẩm điện ảnh nổi bật
Giải thưởnggiải thưởng điện ảnh
Sự nghiệp văn học
Bút danhbút danh
Giai đoạn sáng tácgiai đoạn sáng tác văn học
Đào tạođào tạo văn học
Trào lưutrào lưu văn học
Thể loạithể loại văn học
Chủ đềchủ đề văn học
Tác phẩmtác phẩm văn học nổi bật
Giải thưởnggiải thưởng văn học
Websitewebsite văn học
Sự nghiệp sân khấu
Bút danhbút danh sân khấu
Nghệ danhnghệ danh sân khấu
Năm hoạt độngnăm hoạt động sân khấu
Đào tạođào tạo sân khấu
Thành viên củađoàn kịch
Vai diễnvai trong 'vở kịch'
Giải thưởnggiải thưởng sân khấu
Sự nghiệp hội họa
Bút danhbút danh họa sĩ
Giai đoạn sáng tácgiai đoạn sáng tác hội họa
Đào tạođào tạo hội họa
Trào lưutrào lưu hội họa
Thể loạithể loại hội họa
Tác phẩmtác phẩm hội họa
Giải thưởnggiải thưởng hội họa nổi bật
Sự nghiệp điêu khắc
Giai đoạn sáng tácgiai đoạn sáng tác điêu khắc
Đào tạođào tạo điêu khắc
Trào lưutrào lưu điêu khắc
Thể loạithể loại điêu khắc
Tác phẩmtác phẩm điêu khắc nổi bật
Giải thưởnggiải thưởng điêu khắc nổi bật
Giải thưởng
giải thưởng


Chữ ký
website

Mã nguồn

Nghệ sĩ
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = 
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn hoạt động = 
| trào lưu = 
| tác phẩm nổi bật = 
| giải thưởng nghệ thuật = 
| giải thưởng = 
| ảnh hưởng bởi = 
| ảnh hưởng tới = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Ca sĩ
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = ca sĩ
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động âm nhạc = 
| đào tạo âm nhạc = 
| dòng nhạc = 
| nhạc cụ = 
| công ty quản lý âm nhạc = 
| hãng đĩa = 
| hợp tác với = 
| thành viên của = 
| giải thưởng âm nhạc = 
| website âm nhạc = 
| chữ ký = 
}}

Nhạc sĩ
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhạc sĩ
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác âm nhạc = 
| đào tạo âm nhạc = 
| dòng nhạc = 
| nhạc cụ = 
| công ty quản lý = 
| hãng đĩa = 
| hợp tác với = 
| thành viên của = 
| ca khúc = <!-- sáng tác nổi bật -->
| giải thưởng âm nhạc = 
| website âm nhạc = 
| ảnh hưởng bởi = 
| ảnh hưởng tới = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Diễn viên
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = diễn viên
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động điện ảnh = 
| đào tạo điện ảnh = 
| vai diễn = 
| phim = 
| giải thưởng điện ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Đạo diễn
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = đạo diễn
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động điện ảnh = 
| đào tạo điện ảnh = 
| tác phẩm điện ảnh nổi bật = 
| giải thưởng điện ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Nhà văn, nhà thơ
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhà văn
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| bút danh = 
| đào tạo văn học = 
| giai đoạn sáng tác văn học = 
| thể loại văn học = 
| chủ đề văn học = 
| trào lưu văn học = 
| tác phẩm văn học nổi bật = 
| giải thưởng văn học = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Diễn viên sân khấu
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = diễn viên
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| năm hoạt động sân khấu = 
| đào tạo sân khấu = 
| vai = 
| vở kịch = 
| giải thưởng sân khấu = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Họa sĩ
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = họa sĩ
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| bút danh họa sĩ = 
| giai đoạn sáng tác hội họa = 
| đào tạo hội họa = 
| thể loại hội họa = 
| trào lưu hội họa = 
| tác phẩm hội họa = 
| giải thưởng hội họa nổi bật = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Nhiếp ảnh
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = nhiếp ảnh
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác nhiếp ảnh = 
| đào tạo nhiếp ảnh = 
| thể loại nhiếp ảnh = 
| trào lưu nhiếp ảnh = 
| tác phẩm nhiếp ảnh = 
| giải thưởng nhiếp ảnh = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Điêu khắc
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = 
| tên gốc = 
| nền = điêu khắc
| hình = 
| kích thước hình = 
| chú thích hình = 
| nghệ danh = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| quốc tịch = 
| dân tộc = 
| nghề nghiệp = 
| bố mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| con = 
| đào tạo = 
| học vấn = 
| lĩnh vực hoạt động = 
| giai đoạn sáng tác điêu khắc = 
| đào tạo điêu khắc = 
| thể loại điêu khắc = 
| trào lưu điêu khắc = 
| tác phẩm điêu khắc nổi bật = 
| giải thưởng điêu khắc nổi bật = 
| chữ ký = 
| website = 
}}

Khác

Tham số |nền= nhận các giá trị sau: ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc sĩ biểu diễn nhạc không lời, nhà văn, nhà thơ, diễn viên, đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, nhiếp ảnh, điêu khắc, người mẫu. |nền= chỉ nhận một trong các giá trị trên, tham số này quyết định màu sắc của hộp thông tin.

Hiển thị
ca sĩ Thông tin nghệ sĩ
nhạc sĩ biểu diễn nhạc không lời Thông tin nghệ sĩ
nhạc sĩ Thông tin nghệ sĩ
đạo diễn Thông tin nghệ sĩ
biên kịch Thông tin nghệ sĩ
diễn viên Thông tin nghệ sĩ
diễn viên sân khấu Thông tin nghệ sĩ
họa sĩ Thông tin nghệ sĩ
điêu khắc Thông tin nghệ sĩ
nhiếp ảnh Thông tin nghệ sĩ
người mẫu Thông tin nghệ sĩ
nhà văn Thông tin nghệ sĩ
nhà thơ Thông tin nghệ sĩ
khác Thông tin nghệ sĩ

Xem thêm

Bảo trì

Tham số

Data bản mẫu được sử dụng bởi VisualEditor và các tool khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin nghệ sĩ

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tiền tốtiền tố honorific_prefix pre-nominals

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hậu tốhậu tố

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Têntên name

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Tên gốctên gốc native_name

Tên nhân vật trong ngôn ngữ mẹ đẻ nếu không phải tiếng Việt

Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Tên kháctên khác other names othername

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Biệt danhbiệt danh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nềnnền

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
ca sĩ nhạc sĩ nhạc sĩ biểu diễn nhạc không lời đạo diễn biên kịch diễn viên diễn viên sân khấu họa sĩ điêu khắc nhiếp ảnh người mẫu nhà văn nhà thơ
Ví dụ
nhạc sĩ, nhà văn, diễn viên, họa sĩ
Văn bản wiki không cân xứngkhuyên dùng
Hìnhhình image

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Kích thước hìnhkích thước hình imagesize image_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn bản thay thế hình ảnhalt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chú thích hìnhchú thích hình caption

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nghệ danhnghệ danh alias

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Thông tin khácthông tin khác 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên khai sinhtên khai sinh birth_name birthname

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Ngày sinhngày sinh birthdate birth_date

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nơi sinhnơi sinh birthplace location birth_place

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Ngày mấtngày mất deathdate death_date

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nơi mấtnơi mất deathplace death_place

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nguyên nhân mấtnguyên nhân mất nguyên nhân cái chết death cause

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày biến mấtngày biến mất disappeared_date

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nơi biến mấtnơi biến mất disappeared_place

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trạng thái biến mấttrạng thái biến mất status disappeared_status

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nơi an tángan táng restingplace resting place

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tọa độ nơi an tángtọa độ an táng resting place coordinates restingplacecoordinates resting_place_coordinates

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nơi cư trúcư trú residence

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nổi tiếng vìnổi tiếng nổi tiếng vì

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tưởng niệmtưởng niệm monuments

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quốc tịchquốc tịch nationality

không có miêu tả

Ví dụ
{{VNM}}
Không rõkhuyên dùng
Đảng chính trịđảng party

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Dân tộcdân tộc ethnicity

không có miêu tả

Ví dụ
Kinh
Không rõtùy chọn
Nghề nghiệpnghề nghiệp công việc occupation

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Bố mẹbố mẹ parents

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chồngchồng husband

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vợvợ wife

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hôn phốispouse

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Concon children

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Người bảo trợbảo trợ patrons

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạođào tạo training alma_mater

trường đại học

Ví dụ
Đại học A
Không rõtùy chọn
Học vấnhọc vấn education

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Học vịhọc vị

không có miêu tả

Ví dụ
cử nhân / thạc sĩ / tiến sĩ
Không rõtùy chọn
Học hàmhọc hàm

không có miêu tả

Ví dụ
phó giáo sư / giáo sư
Không rõtùy chọn
Khen thưởngkhen thưởng

không có miêu tả

Ví dụ
huân chương A
Không rõtùy chọn
Danh hiệudanh hiệu title

không có miêu tả

Ví dụ
Nghệ sĩ ưu tú
Không rõtùy chọn
Lĩnh vực hoạt độnglĩnh vực hoạt động field

Chỉ nhập nếu nhân vật hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau

Ví dụ
Văn học, hội họa, điện ảnh,...
Không rõtùy chọn
Vai trò âm nhạcvai trò âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bút danh âm nhạcbút danh âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghệ danh âm nhạcnghệ danh âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác âm nhạcgiai đoạn sáng tác âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động âm nhạcnăm hoạt động âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái âm nhạctrường phái âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu âm nhạctrào lưu âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề âm nhạcchủ đề âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo âm nhạcđào tạo âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại nhạcdòng nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhạc cụnhạc cụ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty quản lý âm nhạccông ty quản lý âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hãng đĩahãng đĩa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studio âm nhạcstudio âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hợp tác âm nhạchợp tác với

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhóm nhạcnhóm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thành viên của nhóm nhạcthành viên của

không có miêu tả

Ví dụ
nhóm nhạc A
Không rõtùy chọn
Ca khúcca khúc

hit

Không rõtùy chọn
Tác phẩm âm nhạctác phẩm âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng âm nhạcgiải thưởng âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website âm nhạcwebsite âm nhạc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai trò điện ảnhvai trò điện ảnh

không có miêu tả

Ví dụ
đạo diễn, biên kịch, diễn viên
Không rõtùy chọn
Nghệ danh điện ảnhnghệ danh điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bút danh điện ảnhbút danh điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác điện ảnhgiai đoạn sáng tác điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động điện ảnhnăm hoạt động điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái điện ảnhtrường phái điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu điện ảnhtrào lưu điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo điện ảnhđào tạo điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại điện ảnhthể loại điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề điện ảnhchủ đề điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studio điện ảnhstudio điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty quản lý điện ảnhcông ty quản lý điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai diễn nổi bậtvai diễn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phimphim

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm điện ảnhtác phẩm điện ảnh tác phẩm điện ảnh nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng điện ảnhgiải thưởng điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website điện ảnhwebsite điện ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bút danh văn họcbút danh bút danh văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sáng tác văn họcgiai đoạn sáng tác văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động văn họcnăm hoạt động văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái văn họctrường phái văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo văn họcđào tạo văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu văn họctrào lưu văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại văn họcthể loại văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề văn họcchủ đề văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty văn họccông ty văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhà xuất bản văn họcnhà xuất bản văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hội nhóm văn họchội nhóm văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm văn họctác phẩm văn học tác phẩm văn học nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng văn họcgiải thưởng văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website văn họcwebsite văn học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai trò sân khấuvai trò sân khấu

không có miêu tả

Ví dụ
biên kịch, đạo diễn, diễn viên
Không rõtùy chọn
Bút danh sân khấubút danh sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghệ danh sân khấunghệ danh sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn sân khấugiai đoạn sáng tác sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động sân khấunăm hoạt động sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái sân khấutrường phái sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu sân khấutrào lưu sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại sân khấuthể loại sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề sân khấuchủ đề sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo sân khấuđào tạo sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai diễn sân khấuvai

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vỡ diễn sân khấuvở kịch

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhạc cụ sân khấunhạc cụ sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty sân khấucông ty sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hãng đĩa sân khấuhãng đĩa sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studio sân khấustudio sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đoàn kịchđoàn kịch

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm sân khấutác phẩm sân khấu tác phẩm sân khấu nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng sân khấugiải thưởng sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website sân khấuwebsite sân khấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bút danh họa sĩbút danh họa sĩ bút danh hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai trò hội họavai trò hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn hội họagiai đoạn sáng tác hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động hội họanăm hoạt động hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo hội họađào tạo hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái hội họatrường phái hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu hội họatrào lưu hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại hội họathể loại hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề hội họachủ đề hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studio hội họastudio hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty hội họacông ty hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhà xuất bản hội họanhà xuất bản hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hội nhóm hội họahội nhóm hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm hội họatác phẩm hội họa tác phẩm hội họa nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng hội họagiải thưởng hội họa giải thưởng hội họa nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website hội họawebsite hội họa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghệ danh nhiếp ảnhnghệ danh nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai trò nhiếp ảnhvai trò nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn nhiếp ảnhgiai đoạn sáng tác nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động nhiếp ảnhnăm hoạt động nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái nhiếp ảnhtrường phái nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu nhiếp ảnhtrào lưu nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo nhiếp ảnhđào tạo nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại nhiếp ảnhthể loại nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề nhiếp ảnhchủ đề nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studio nhiếp ảnhstudio nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty nhiếp ảnhcông ty nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhà xuất bản nhiếp ảnhnhà xuất bản nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hội nhóm nhiếp ảnhhội nhóm nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm nhiếp ảnhtác phẩm nhiếp ảnh tác phẩm nhiếp ảnh nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng nhiếp ảnhgiải thưởng nhiếp ảnh giải thưởng nhiếp ảnh nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website nhiếp ảnhwebsite nhiếp ảnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghệ danh điêu khắcnghệ danh điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai trò điêu khắcvai trò điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn điêu khắcgiai đoạn sáng tác điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động điêu khắcnăm hoạt động điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo điêu khắcđào tạo điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái điêu khắctrường phái điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu điêu khắctrào lưu điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại điêu khắcthể loại điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề điêu khắcchủ đề điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty điêu khắccông ty điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studio điêu khắcstudio điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hội nhóm điêu khắchội nhóm điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm điêu khắctác phẩm điêu khắc tác phẩm điêu khắc nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng điêu khắcgiải thưởng điêu khắc giải thưởng điêu khắc nổi bật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website điêu khắcwebsite điêu khắc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghệ danh thời trangnghệ danh thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vai trò thời trangvai trò thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn thời tranggiai đoạn sáng tác thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động thời trangnăm hoạt động thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái thời trangtrường phái thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu thời trangtrào lưu thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề thời trangchủ đề thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại thời trangthể loại thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo thời trangđào tạo thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty thời trangcông ty thời trang công ty quản lý thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hội nhóm thời tranghội nhóm thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studio thời trangstudio thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhà xuất bản thời trangnhà xuất bản thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện thương hiệu thời trangđại diện thương hiệu thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm thời trangtác phẩm thời trang

nếu là nhà thiết kế thời trang

Không rõtùy chọn
Giải thưởng thời tranggiải thưởng thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website thời trangwebsite thời trang

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bút danh kiến trúcbút danh kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn hoạt động kiến trúcgiai đoạn hoạt động kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt động kiến trúcnăm hoạt động kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đào tạo kiến trúcđào tạo kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường phái kiến trúctrường phái kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưu kiến trúctrào lưu kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loại kiến trúcthể loại kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đề kiến trúcchủ đề kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hội nhóm kiến trúchội nhóm kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm kiến trúctác phẩm kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công trình kiến trúccông trình kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Dự án kiến trúcdự án kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thiết kế kiến trúcthiết kế kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng kiến trúcgiải thưởng kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website kiến trúcwebsite kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giai đoạn hoạt độnggiai đoạn hoạt động

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm hoạt độngnăm hoạt động

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường pháitrường phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trào lưutrào lưu movement

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thể loạithể loại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chủ đềchủ đề

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Studiostudio

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công ty quản lýcông ty quản lý

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tác phẩm nổi bậttác phẩm nổi bật works notable_works famous works

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng nghệ thuậtgiải thưởng nghệ thuật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Website nghệ thuậtwebsite nghệ thuật

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởnggiải thưởng awards

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ảnh hưởng bởiảnh hưởng bởi influenced by influences

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ảnh hưởng tớiảnh hưởng tới influenced

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chữ kýchữ ký signature

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Websitewebsite

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
IMDbimdb imdb id IMDb

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụchức vụ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bắt đầubắt đầu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kết thúckết thúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệmtiền nhiệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệmkế nhiệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa hạtđịa hạt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụtrưởng chức vụ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chứctrưởng viên chức

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụphó chức vụ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chứcphó viên chức

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khácchức vụ khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khácviên chức khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêmthêm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 2chức vụ 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bắt đầu 2bắt đầu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kết thúc 2kết thúc 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 2tiền nhiệm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 2kế nhiệm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa hạt 2địa hạt 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 2trưởng chức vụ 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 2trưởng viên chức 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 2phó chức vụ 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 2phó viên chức 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 2chức vụ khác 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 2viên chức khác 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm 2thêm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 3chức vụ 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bắt đầu 3bắt đầu 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kết thúc 3kết thúc 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 3tiền nhiệm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 3kế nhiệm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa hạt 3địa hạt 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 3trưởng chức vụ 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 3trưởng viên chức 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 3phó chức vụ 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 3phó viên chức 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 3chức vụ khác 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 3viên chức khác 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm 3thêm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 4chức vụ 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bắt đầu 4bắt đầu 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kết thúc 4kết thúc 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 4tiền nhiệm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 4kế nhiệm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa hạt 4địa hạt 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 4trưởng chức vụ 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 4trưởng viên chức 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 4phó chức vụ 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 4phó viên chức 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 4chức vụ khác 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 4viên chức khác 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm 4thêm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 5chức vụ 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bắt đầu 5bắt đầu 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kết thúc 5kết thúc 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 5tiền nhiệm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 5kế nhiệm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa hạt 5địa hạt 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 5trưởng chức vụ 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 5trưởng viên chức 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 5phó chức vụ 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 5phó viên chức 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 5chức vụ khác 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 5viên chức khác 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thêm 5thêm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng 1giải thưởng 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm 1năm 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hạng mục 1hạng mục 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng 2giải thưởng 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm 2năm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hạng mục 2hạng mục 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng 3giải thưởng 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm 3năm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hạng mục 3hạng mục 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng 4giải thưởng 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm 4năm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hạng mục 4hạng mục 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởng 5giải thưởng 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm 5năm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hạng mục 5hạng mục 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
modulemodule

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
childchild

không có miêu tả

Không rõtùy chọn