Bản mẫu:Thông tin nhà báo

Thông tin nhà báo
Thông tin chung
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
MC Khánh Long.jpg

Cách sử dụngSửa đổi

{{Thông tin nhà báo
| tên = Khánh Long
| hình = [[Tập tin:MC BTV Khánh Long.jpg|nhỏ]]
| ghi chú hình = 
| tên bản địa = 
| tên khai sinh = Trần Khánh Long
| tên khác = 
| quốc gia = 
| quốc tịch = Việt Nam
| ngày sinh = 05-08-1988
| nơi sinh = Cà Mau
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| học vấn = Thạc sĩ
| nghề nghiệp = Biên Tập Viên Dẫn Chương Trình
| danh hiệu = MC BTV
| vợ = 
| chồng = 
| con cái = 
| tác phẩm = 
| hãng = 
| website = 
}}