Bản mẫu:Thông tin tác phẩm văn học

Thông tin tác phẩm văn học
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa
{{thông tin tác phẩm văn học
| tên = 
| hình = <!-- chỉ tên -->
| chú thích hình = 
| tác giả = 
| tên gốc = 
| thời gian = 
| triều đại = 
| quốc gia = 
| ngôn ngữ = 
| thể loại = <!-- thơ, ký, văn tế... -->
| kiểu sách = <!-- nếu đã được xuất bản -->
| ngày phát hành = 
| nhà xuất bản = 
| bộ sách = 
| chủ đề = 
| wikisource = <!-- chỉ tên -->
}}

Tác phẩm nước ngoài, có bản dịch tiếng Việt

{{thông tin tác phẩm văn học
| tên = 
| hình = 
| chú thích hình = 
| tác giả = 
| tên gốc = 
| thời gian = 
| triều đại = 
| quốc gia = 
| ngôn ngữ = 
| thể loại = 
| kiểu sách = 
| ngày phát hành = 
| nhà xuất bản = 
| bộ sách = 
| chủ đề = 
<!-- Tác phẩm dịch -->
| tên Việt = 
| dịch giả = 
| kiểu sách VN = 
| bộ sách VN = 
| ngày phát hành VN = 
| nhà xuất bản VN = 
| wikisource tác phẩm gốc = 
| wikisource = <!-- chỉ tên -->
}}

Tham số

sửa
Data bản mẫu được sử dụng bởi VisualEditor và các tool khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin tác phẩm văn học

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Màu nềnnền

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhan đề nghiêngnhan đề nghiêng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Têntên title

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngkhuyên dùng
Hìnhhình image

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
Cỡ hìnhcỡ hình image_size

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chú thíchchú thích caption chú thích hình

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên gốctên gốc

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Tác giảtác giả artist

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngkhuyên dùng
Thời gian sáng tácthời gian year

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thời đại sáng tácthời đại triều đại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quốc giaquốc gia

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Ngôn ngữngôn ngữ

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Thể loạithể loại

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngkhuyên dùng
Kiểu sáchkiểu sách

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Bộ sáchbộ sách

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Xuất bản trongxuất bản trong

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Ngày xuất bảnngày phát hành năm xuất bản

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nhà xuất bảnnhà xuất bản

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Chủ đềchủ đề

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
ISBNISBN

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Tác phẩm phái sinhtác phẩm phái sinh

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Tên Việttên Việt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Dịch giảdịch giả dịch

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu sách VNkiểu sách VN

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bộ sách VNbộ sách VN

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày xuất bản VNngày phát hành VN năm xuất bản VN

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nhà xuất bản VNnhà xuất bản VN

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ISBN VNISBN VN

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Wikisourcewikisource

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Wikisource tác phẩm gốcwikisource tác phẩm gốc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn