Bản mẫu:Thông tin thần thoại Hindu

{{{Name}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

{{Thông tin thần thoại Hindu
| Image          =<!--ví dụ [[Image:123.jpg]]-->
| Caption         =
| Name           =
| Devanagari        =
| Kannada         =
| Sanskrit_Transliteration =
| Pali_Transliteration   =
| Tamil_script       =
| Gujarati_script     =
| Script_name       = <!--Tên của chữ viết địa phương được sử dụng-->
| Script          = <!--Tên của thần bằng chữ viết địa phương đang dùng -->
| Affiliation       =<!--ví dụ Avatara của Vishnu-->
| God_of          = <!--ví dụ thần chết chóc-->
| Abode          =
| Mantra          =<!--ví dụ Gayatri-->
| Weapon          =<!--ví dụ Sudarshan Chakra-->
| Consort         =
| Mount          = <!-- (Vahana) ví dụ Garuda -->
| Texts          = <!--ví dụ Ganesha Purana, Mudgala Purana-->
| Region         = <!--Khu vực cho thần mang tính khu vực (ví dụ Bengal)-->
}}