Bản mẫu:Thông tin tu sĩ Phật giáo

thông tin tu sĩ phật giáo
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật giáo
 Cổng thông tin Phật giáo
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

{{{tiền tố}}}
{{{tên}}}
{{{tên gốc}}}
{{{chú thích hình}}}
Tên khai sinh{{{tên khai sinh}}}
Pháp danh{{{pháp danh}}}
Pháp hiệu{{{pháp hiệu}}}
Bút danh{{{bút danh}}}
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáo{{{tôn giáo}}}
Trường phái{{{trường phái}}}
Môn phái{{{môn phái}}}
Xuất gia{{{ngày xuất gia}}}
{{{nơi xuất gia}}}
Thụ giới{{{thọ giới}}}
{{{ngày thọ giới}}}
{{{nơi thọ giới}}}
{{{chức vụ}}}
Nhiệm kỳ
{{{bắt đầu}}} – {{{kết thúc}}}
Tiền nhiệm{{{tiền nhiệm}}}
Kế nhiệm{{{kế nhiệm}}}
Vị trí{{{vị trí}}}
Thông tin cá nhân
Sinh
Tên khai sinh{{{tên khai sinh}}}
Ngày sinh{{{ngày sinh}}}
Nơi sinh{{{nơi sinh}}}
Mất
Thụy hiệu{{{thụy}}}
Ngày mất{{{ngày mất}}}
Nơi mất{{{nơi mất}}}
An nghỉ
Ngày an táng{{{ngày an táng}}}
Nơi an táng{{{nơi an táng}}}
Thân quyến
{{{cha}}}
{{{mẹ}}}
Học vấn{{{học vấn}}}
Quốc tịch{{{quốc tịch}}}
 Cổng thông tin Phật giáo
{{Thông tin tu sĩ Phật giáo
| tiền tố = 
| tên = 
| tên gốc = 
| hình = 
| chú thích hình = 
| pháp danh = 
| pháp hiệu = 
| bút danh = 
| tôn giáo = 
| trường phái = 
| môn phái = 
| ngày xuất gia = 
| nơi xuất gia = 
| thọ giới = 
| ngày thọ giới = 
| nơi thọ giới = 
| ngày hoàn tục = 
| nơi hoàn tục = 
| chức vụ = 
| bắt đầu = 
| kết thúc = 
| tiền nhiệm = 
| kế nhiệm = 
| vị trí = 
| tên khai sinh = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| thụy = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| ngày an táng = 
| nơi an táng = 
| cha = 
| mẹ = 
| học vấn = 
| quốc tịch = 
}}

Tham số sửa

Data bản mẫu được sử dụng bởi VisualEditor và các tool khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin tu sĩ Phật giáo

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Màu nềnmàu

không có miêu tả

Ví dụ
(mã màu hex) #000000
Không rõtùy chọn
Tiền tốtiền tố

không có miêu tả

Ví dụ
Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng, Thiền sư
Không rõkhuyên dùng
Tên tu sĩtên

không có miêu tả

Không rõbắt buộc
Tên tu sĩ trong ngôn ngữ gốctên gốc

nếu không phải tiếng Việt

Không rõkhuyên dùng
Hậu tốhậu tố

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hình ảnhhình

chỉ nhập tên hình ảnh

Tập tinkhuyên dùng
Chú thích hình ảnhchú thích hình

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Pháp danhpháp danh

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Giới danhgiới danh

dùng cho tăng sĩ Nhật Bản

Không rõtùy chọn
Pháp tựpháp tự

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Pháp hiệupháp hiệu

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Bút danhbút danh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tôn xưngtôn xưng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên tựtên tự

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên hiệutên hiệu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Biệt hiệubiệt hiệu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu tên kháckiểu tên khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên kháctên khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu tên khác 2kiểu tên khác 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên khác 2tên khác 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Module displaymodule display

không có miêu tả

Mặc định
none
Không rõtùy chọn
Modulemodule

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tôn giáotôn giáo

Mặc định là "Phật giáo"

Không rõtùy chọn
Trường pháitrường phái

không có miêu tả

Ví dụ
Phật giáo Bắc tông hoặc Phật giáo Nam tông
Không rõkhuyên dùng
Hệ pháihệ phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bộ pháibộ phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tông pháitông phái

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Lưu pháilưu phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chi pháichi phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Dòngdòng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giáo pháigiáo phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Môn pháimôn phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu phái (thêm)kiểu phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên phái (thêm)phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Sư phụsư phụ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đệ tửđệ tử

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày xuất giangày xuất gia

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
Nơi xuất gianơi xuất gia

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Thụ giớithọ giới thụ giới

không có miêu tả

Ví dụ
Sa di
Không rõkhuyên dùng
Ngày thụ giớingày thọ giới ngày thụ giới

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
Nơi thụ giớinơi thọ giới nơi thụ giới

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Thụ giới 2thọ giới 2 thụ giới 2

không có miêu tả

Ví dụ
Tỳ kheo
Không rõtùy chọn
Ngày thụ giới 2ngày thọ giới 2 ngày thụ giới 2

không có miêu tả

Ngày thángtùy chọn
Nơi thụ giới 2nơi thọ giới 2 nơi thụ giới 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thụ giới 3thọ giới 3 thụ giới 3

không có miêu tả

Ví dụ
Bồ tát
Không rõtùy chọn
Ngày thụ giới 3ngày thọ giới 3 ngày thụ giới 3

không có miêu tả

Ngày thángtùy chọn
Nơi thụ giới 3nơi thọ giới 3 nơi thụ giới 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chùachùa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nơi tu tậptu tập tại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giáo hộigiáo hội

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày hoàn tụcngày hoàn tục

không có miêu tả

Ngày thángtùy chọn
Nơi hoàn tụcnơi hoàn tục

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trước táctrước tác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụchức vụ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầubắt đầu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúckết thúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóakhóa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ trưởngtrưởng chức vụ

nếu 'Chức vụ' là cấp phó

Không rõtùy chọn
Viên chức trưởngtrưởng viên chức

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệmtiền nhiệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệmkế nhiệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ phóphó chức vụ

Nếu 'Chức vụ' là cấp trưởng

Không rõtùy chọn
Phó viên chứcphó viên chức

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khácchức vụ khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khácviên chức khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệmkiêm nhiệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị tríkiểu vị trí

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trívị trí

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòngvăn phòng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diệnđại diện

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 2chức vụ 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầu 2bắt đầu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúc 2kết thúc 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóa 2khóa 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 2trưởng chức vụ 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 2trưởng viên chức 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 2tiền nhiệm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 2kế nhiệm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 2phó chức vụ 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 2phó viên chức 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 2chức vụ khác 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 2viên chức khác 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệm 2kiêm nhiệm 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị trí 2kiểu vị trí 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trí 2vị trí 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòng 2văn phòng 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện 2đại diện 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 3chức vụ 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầu 3bắt đầu 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúc 3kết thúc 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóa 3khóa 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 3trưởng chức vụ 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 3trưởng viên chức 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 3tiền nhiệm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 3kế nhiệm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 3phó chức vụ 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 3phó viên chức 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 3chức vụ khác 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 3viên chức khác 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệm 3kiêm nhiệm 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị trí 3kiểu vị trí 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trí 3vị trí 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòng 3văn phòng 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện 3đại diện 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 4chức vụ 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầu 4bắt đầu 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúc 4kết thúc 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóa 4khóa 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 4trưởng chức vụ 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 4trưởng viên chức 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 4tiền nhiệm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 4kế nhiệm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 4phó chức vụ 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 4phó viên chức 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 4chức vụ khác 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 4viên chức khác 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệm 4kiêm nhiệm 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị trí 4kiểu vị trí 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trí 4vị trí 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòng 4văn phòng 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện 4đại diện 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 5chức vụ 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầu 5bắt đầu 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúc 5kết thúc 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóa 5khóa 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 5trưởng chức vụ 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 5trưởng viên chức 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 5tiền nhiệm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 5kế nhiệm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 5phó chức vụ 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 5phó viên chức 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 5chức vụ khác 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 5viên chức khác 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệm 5kiêm nhiệm 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trí 5vị trí 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị trí 5kiểu vị trí 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòng 5văn phòng 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện 5đại diện 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 6chức vụ 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầu 6bắt đầu 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúc 6kết thúc 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóa 6khóa 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 6trưởng chức vụ 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 6trưởng viên chức 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 6tiền nhiệm 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 6kế nhiệm 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 6phó chức vụ 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 6phó viên chức 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 6chức vụ khác 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 6viên chức khác 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệm 6kiêm nhiệm 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trí 6vị trí 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị trí 6kiểu vị trí 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòng 6văn phòng 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện 6đại diện 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 7chức vụ 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầu 7bắt đầu 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúc 7kết thúc 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóa 7khóa 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 7trưởng chức vụ 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 7trưởng viên chức 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 7tiền nhiệm 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 7kế nhiệm 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 7phó chức vụ 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 7phó viên chức 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 7chức vụ khác 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 7viên chức khác 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệm 7kiêm nhiệm 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trí 7vị trí 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị trí 7kiểu vị trí 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòng 7văn phòng 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện 7đại diện 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ 8chức vụ 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm bắt đầu 8bắt đầu 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm kết thúc 8kết thúc 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Khóa 8khóa 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng chức vụ 8trưởng chức vụ 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trưởng viên chức 8trưởng viên chức 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền nhiệm 8tiền nhiệm 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kế nhiệm 8kế nhiệm 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chức vụ 8phó chức vụ 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó viên chức 8phó viên chức 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức vụ khác 8chức vụ khác 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Viên chức khác 8viên chức khác 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiêm nhiệm 8kiêm nhiệm 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu vị trí 8kiểu vị trí 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vị trí 8vị trí 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn phòng 8văn phòng 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đại diện 8đại diện 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Module 2 displaymodule 2 display

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
none
Không rõtùy chọn
Module 2module 2 thông tin thêm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thời đạithời đại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thế danhthế danh tên khai sinh tên húy

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Ngày sinhngày sinh

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
Nơi sinhnơi sinh

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Thụy hiệuthụy thụy hiệu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày mấtngày mất

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
Nơi mấtnơi mất

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nguyên nhân mấtnguyên nhân mất

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Miếu hiệumiếu hiệu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày an tángngày an táng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nơi an tángnơi an táng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giới tínhgiới tính

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
nam nữ
Không rõtùy chọn
Chathân phụ cha phụ thân

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Mẹthân mẫu mẫu thân mẹ

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Vợvợ phu nhân

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chồngchồng phu quân

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Con cáicon

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu gia tộckiểu gia tộc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Gia tộcgia tộc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trường họctrường học

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Học vấnhọc vấn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Học hàmhọc hàm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Học vịhọc vị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nghề nghiệpnghề nghiệp

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Dân tộcdân tộc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quốc tịchquốc tịch

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Quốc giaquốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trao tặngtrao tặng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Giải thưởnggiải thưởng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Huân chươnghuân chương

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Đảngđảng phái

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chữ kýchữ ký

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Cỡ chữ kýcỡ chữ ký

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Uprightupright

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Altalt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ảnh hưởng bởiảnh hưởng bởi influences

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ảnh hưởng tớiảnh hưởng tới influenced

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Expandexpand

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Module 3 displaymodule 3 display

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
none
Không rõtùy chọn
Module 3module 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn