Bản mẫu:Thông tin viên chức/office/doc

Bản mẫu này được dùng với Bản mẫu:Thông tin viên chức.

Sử dụngSửa đổi

[[Chủ tịch {{{state_legislature}}} Cơ quan lập pháp]]
{{{prior_term}}}
{{{party_election}}} nominee for
{{{nominee}}}
Election date
{{{election_date}}}
[[Đại sứ {{{minister_from}}} tại {{{country}}}|Đại sứ {{{minister_from}}} tại {{{country}}}]] {{{order}}}
Nghị sĩ [[Hội đồng {{{assembly}}}]]
cho {{{constituency_AM}}}
Nghị sĩ [[{{{assembly}}} Assembly]]
cho {{{riding}}}
{{{majority_leader}}} [[Lãnh tụ đa số của Thượng viện {{{state_senate}}}]]
{{{majority_floor_leader}}} [[Majority Floor Leader of the {{{state_senate}}} Senate]]
{{{minority_leader}}} [[Lãnh tụ thiểu số của Thượng viện {{{state_senate}}}]]
{{{minority_floor_leader}}} [[Minority Floor Leader of the {{{state_senate}}} Senate]]
{{{convocation}}}
Đề cử bởi{{{nominator}}}
Bổ nhiệm{{{appointer}}}
Quân chủ{{{monarch}}}
Tổng thống{{{president}}}
Toàn quyền{{{governor_general}}}
Thủ tướng{{{primeminister}}}
Thủ tướng{{{chancellor}}}
Bộ trưởng{{{minister}}}
Taoiseach{{{taoiseach}}}
Bộ trưởng thứ nhất{{{firstminister}}}
Thủ tướng{{{premier}}}
Thống đốc{{{governor}}}
Phó Thống đốc{{{lieutenant_governor}}}
Phó Tổng thống{{{vicepresident}}}
Phó Thống đốc{{{vicegovernor}}}
[[Vice {{{office}}}|Vice PM]]{{{viceprimeminister}}}
Vice Premier{{{vicepremier}}}
Cấp phó{{{deputy}}}
Lãnh đạo{{{leader}}}
[[Phó Thống đốc {{{office}}}|Phó Thống đốc]]{{{lieutenant}}}
{{{1blankname}}}{{{1namedata}}}
{{{2blankname}}}{{{2namedata}}}
{{{3blankname}}}{{{3namedata}}}
{{{4blankname}}}{{{4namedata}}}
{{{5blankname}}}{{{5namedata}}}
Running mate{{{runningmate}}}
Opponent(s){{{opponent}}}
Đương nhiệm{{{incumbent}}}
Mãn nhiệm{{{succeeding}}}
Khu vực bầu cử{{{constituency}}}
Số phiếu{{{majority}}}