Bản mẫu:Thẻ vàng

Thẻ vàng {{{1}}}'

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{thẻ vàng|phút}}

phút

Ví dụSửa đổi

  • {{thẻ vàng}} -> Thẻ vàng
  • {{thẻ vàng|67}} -> Thẻ vàng 67'

Xem thêmSửa đổi

{{bàn thắng}}
Thẻ vàng {{thẻ vàng}} Thẻ đỏ {{thẻ đỏ}} Thẻ vàngThẻ đỏ {{thẻ đỏ|1}} Thẻ vàngThẻ vàngThẻ đỏ {{thẻ đỏ|2}}
Vào sân {{thay người vào}} Thay ra {{thay người ra}}
Phạt đền thành công {{phạt đền}} Phạt đền hỏng {{phạt đền hỏng}}
Ghi bàn thắng vàng {{bàn thắng vàng}} Ghi bàn thắng bạc {{bàn thắng bạc}}

Thể loại theo dõiSửa đổi

Thể loại:Bản mẫu bóng đá cần bảo trì (14): cho bản mẫu sử dụng dấu nháy đơn ở cuối giá trị phút (xóa dấu nháy đơn để sửa lỗi)