Thẻ vàng

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

{{thẻ vàng|phút}}

phút

Ví dụ

sửa
  • {{thẻ vàng}} -> Thẻ vàng
  • {{thẻ vàng|67}} -> Thẻ vàng 67'

Xem thêm

sửa
{{bàn thắng}}
Thẻ vàng {{thẻ vàng}} Thẻ đỏ {{thẻ đỏ}} Thẻ vàng Thẻ đỏ {{thẻ đỏ|1}} Thẻ vàng Thẻ vàng-đỏ (thẻ đỏ gián tiếp) {{thẻ đỏ|2}}
Vào sân {{thay người vào}} Thay ra {{thay người ra}}
Phạt đền thành công {{phạt đền}} Phạt đền hỏng {{phạt đền hỏng}}
Ghi bàn thắng vàng {{bàn thắng vàng}} Ghi bàn thắng bạc {{bàn thắng bạc}}

Thể loại theo dõi

sửa

Thể loại:Bản mẫu bóng đá cần bảo trì (19): cho bản mẫu sử dụng dấu nháy đơn ở cuối giá trị phút (xóa dấu nháy đơn để sửa lỗi)