Bản mẫu:Thẻ xác nhận cấp phép

Permission icon Tác phẩm này được cấp phép tự do và ai cũng có thể dùng với bất kì mục đích nào. Nếu bạn muốn sử dụng nội dung này, bạn không cần phải yêu cầu cấp phép, miễn là bạn tuân theo các yêu cầu về bản quyền được ghi trên trang này.

Wikimedia đã nhận được một bức thư điện tử xác nhận rằng người giữ bản quyền đồng ý phát hành tác phẩm dưới các điều khoản như được ghi trên trang này. Một thành viên của nhóm VRT đã xác nhận cuộc trao đổi và lưu trữ chúng trong kho lưu trữ cấp phép. Chỉ những ai có tài khoản VRT mới có thể xem được nội dung của cuộc trao đối . Để xác nhận giấy phép, bạn hãy liên lạc với các thành viên VRT.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú pháp sửa

  • dùng {{Thẻ xác nhận cấp phép|thẻ=https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000}} khi bạn biết URL của thẻ VRT.
  • dùng {{Thẻ xác nhận cấp phép|mã=0000000000000000}} khi bạn chỉ biết mã số.

Khi nào dùng bản mẫu này sửa

Tiêu bản này được dùng để xác định thẻ VRT đi kèm với lời cho phép một tập tin cụ thể. Xem m:Volunteer Response Team để biết thêm thông tin.

Các ví dụ sửa


Permission icon Tác phẩm này được cấp phép tự do và ai cũng có thể dùng với bất kì mục đích nào. Nếu bạn muốn sử dụng nội dung này, bạn không cần phải yêu cầu cấp phép, miễn là bạn tuân theo các yêu cầu về bản quyền được ghi trên trang này.

Wikimedia đã nhận được một bức thư điện tử xác nhận rằng người giữ bản quyền đồng ý phát hành tác phẩm dưới các điều khoản như được ghi trên trang này. Một thành viên của nhóm VRT đã xác nhận cuộc trao đổi và lưu trữ chúng trong kho lưu trữ cấp phép. Chỉ những ai có tài khoản VRT mới có thể xem được nội dung của cuộc trao đối ở đây. Để xác nhận giấy phép, bạn hãy liên lạc với các thành viên VRT. Liên kết đến thẻ: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000Permission icon Tác phẩm này được cấp phép tự do và ai cũng có thể dùng với bất kì mục đích nào. Nếu bạn muốn sử dụng nội dung này, bạn không cần phải yêu cầu cấp phép, miễn là bạn tuân theo các yêu cầu về bản quyền được ghi trên trang này.

Wikimedia đã nhận được một bức thư điện tử xác nhận rằng người giữ bản quyền đồng ý phát hành tác phẩm dưới các điều khoản như được ghi trên trang này. Một thành viên của nhóm VRT đã xác nhận cuộc trao đổi và lưu trữ chúng trong kho lưu trữ cấp phép. Chỉ những ai có tài khoản VRT mới có thể xem được nội dung của cuộc trao đối với thẻ có mã số 0000000000000000. Để xác nhận giấy phép, bạn hãy liên lạc với các thành viên VRT.Permission icon Tác phẩm này được cấp phép tự do và ai cũng có thể dùng với bất kì mục đích nào. Nếu bạn muốn sử dụng nội dung này, bạn không cần phải yêu cầu cấp phép, miễn là bạn tuân theo các yêu cầu về bản quyền được ghi trên trang này.

Wikimedia đã nhận được một bức thư điện tử xác nhận rằng người giữ bản quyền đồng ý phát hành tác phẩm dưới các điều khoản như được ghi trên trang này. Một thành viên của nhóm VRT đã xác nhận cuộc trao đổi và lưu trữ chúng trong kho lưu trữ cấp phép. Chỉ những ai có tài khoản VRT mới có thể xem được nội dung của cuộc trao đối . Để xác nhận giấy phép, bạn hãy liên lạc với các thành viên VRT.