Sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này được đặt trên các trang thể loại mà bạn muốn ẩn. Nó chứa từ thần chú __HIDDENCAT__, cho nên không cần phải đặt từ thần chú trên các trang đã có sẵn {{Hiddencat}}.

Xem thêmSửa đổi