Bản mẫu này được dự định để được sử dụng ở đầu của thể loại thuộc dự án Wikipedia (cho ví dụ Thể loại:Quản lý Wikipedia, xem thêm Wikipedia:Tránh tự tham khảo).

Bản mẫu đầu trang thể loại khác sửa