Bản mẫu:Thay người ra

Thay ra {{{1}}}'

Cách sử dụngSửa đổi

{{Thay người ra|phút}}

phút
thời gian thay người

Ví dụSửa đổi

  • {{Thay người ra}} -> Thay ra
  • {{Thay người ra|67}} -> Thay ra sau 67 phút 67'

Xem thêmSửa đổi

Bàn thắng {{bàn thắng}}
Thẻ vàng {{thẻ vàng}} Thẻ đỏ {{thẻ đỏ}} Thẻ vàngThẻ đỏ {{thẻ đỏ|1}} Thẻ vàngThẻ vàngThẻ đỏ {{thẻ đỏ|2}}
Vào sân {{thay người vào}} Thay ra {{thay người ra}}
Phạt đền thành công {{phạt đền}} Phạt đền hỏng {{phạt đền hỏng}}
Ghi bàn thắng vàng {{bàn thắng vàng}} Ghi bàn thắng bạc {{bàn thắng bạc}}

Thể loại theo dõiSửa đổi

Thể loại:Bản mẫu bóng đá cần bảo trì (14): cho bản mẫu sử dụng dấu nháy đơn ở cuối giá trị phút (xóa dấu nháy đơn để sửa lỗi)