Bản mẫu:Toàn URL

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Toàn URL|date=Tháng 2 năm 2023}}

Bản mẫu thêm bài viết vào Thể loại:Trang chứa chú thích trần. Nó cũng sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Tất cả bài viết cần được wiki hóa.

Xem thêmSửa đổi