Khi được sử dụng với bản mẫu "Redirect category shell" (Rcat shell):

Bản mẫu {{Redirect category shell}} có thể được sử dụng để thêm một hoặc nhiều bản mẫu rcat, cùng với các tham số và thể loại của chúng, để đổi hướng. Để biết thêm thông tin xem trang tài liệu dưới đây.

Khi được sử dụng bởi chính nó:

  • Từ một lối tắt: Đây là một trang đổi hướng từ một trang lối tắt bất kì không gian tên đến một trang trong bất kỳ không gian tên nào ngoại trừ không gian tên bản mẫu.
    • Nếu trang đích là một bản mẫu, sử dụng {{R from template shortcut}} thay thế. Lối tắt được wikilink trên các trang cộng đồng, trang thảo luận và chỉnh sửa tóm tắt, nhưng không có trong không gian tên bài viết.
    • Ghi chú: Các trang thảo luận bản mẫu nằm trong một không gian tên thảo luận; nó không nên trong không gian tên bản mẫu. Tất cả các lối tắt đến các trang thảo luận nên được gắn thẻ {{Trang viết tắt}}.
Tài liệu bản mẫu[tạo]