Bản mẫu:Kỷ Tam Điệp

(đổi hướng từ Bản mẫu:Triassic)
Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc /
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Jura Sớm/Hạ Hettange trẻ hơn
Trias Thượng
/Muộn
Rhaetia 201.3 ~208.5
Nori ~208.5 ~227
Carni ~227 ~237
Giữa Ladini ~237 ~242
Anisi ~242 247.2
Dưới/Sớm Olenek 247.2 251.2
Indu 251.2 251.902
Permi Lạc Bình Trường Hưng già hơn
Phân chia Kỷ Trias theo ICS năm 2020.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “International Chronostratigraphic Chart” (PDF). International Commission on Stratigraphy. 2020.