Bản mẫu:Tuổi

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tính số năm tròn giữa hai ngày được nhập vào.

Nếu ngày thứ hai không được nhập, bản mẫu sẽ tính số năm tròn giữa ngày được nhập vào và ngày hiện tại (tính theo giờ UTC).

Cách sử dụngSửa đổi

{{Tuổi|năm1|tháng1|ngày1|năm2|tháng2|ngày2}}
{{Tuổi|năm1|tháng1|ngày1}}

Ví dụSửa đổi

  • {{Tuổi|1994|11|21|2020|7|14}} → 25
  • {{Tuổi|1994|11|21}} → 26
Chú ý:
Bản mẫu này không kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu vào:
{{Tuổi|1980|7|14|1993|6|233}} → 12 (ngày trên 31 không được tính dồn vào tháng)
{{Tuổi|1980|7|14|1993|88|14}} → 13 (tháng trên 12 không được tính dồn vào năm)

Xem thêmSửa đổi