Bản mẫu:Twinkle standard installation/doc

Bản mẫu này sẽ được xếp loại tự động các trang có chèn nó vào thể loại Thể loại:Bản mẫu dùng cho Twinkle. Việc xếp thể loại này có thể bỏ qua nếu sử dụng các thông số |nocat=yes.

Sử dụngSửa đổi

Thêm {{Twinkle standard installation}} vào phía trên đầu của trang tài liệu bản mẫu.