Bản mẫu:Thành viên WP Anime

(Đổi hướng từ Bản mẫu:User WP Anime)
Thành viên này tham gia Dự án-Wiki Anime và Manga.


Giới thiệu

sửa

Bản mẫu này sẽ thêm tên bạn vào danh sách thành viên tham gia Dự án Anime và Manga trên Wikipedia tiếng Việt trong thể loại dưới đây: