Bản mẫu:Thành viên ar-2

(Đổi hướng từ Bản mẫu:User ar-2)
ar-2هذا المستخدم يستطيع المساهمة بالعربية بمستوى متوسط.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên ar-2}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên ar-2}}
  • Bản mẫu này sẽ tự động đặt trang thành viên của bạn vào các thể loại sau::

Xem thêmSửa đổi