Bản mẫu:Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu thông tin thành viên cung cấp thông tin liên kết cho một thành viên; họ tương tự như chữ ký, nhưng thường cung cấp thêm thông tin, và có thể được sử dụng bởi những thành viên khác. Danh sách:

Thành viên giới thiệu là Thành viên:Ví dụ
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hiển thị tất cả các bản mẫu thông tin thành viên khác nhau có sẵn trên Wikipedia.

Cách sử dụngSửa đổi

Cách sử dụng cơ bản
{{bản mẫu liên kết không gian thành viên}}
Tất cả các tham số
{{bản mẫu liên kết không gian thành viên|heading=no|intro=no}}

Các tham sốSửa đổi

  • heading - thiết lập |heading=no để ẩn đầu đề.
  • intro - thiết lập |intro=no để ẩn văn bản giới thiệu.