Bản mẫu:Thành viên ja-3

(Đổi hướng từ Bản mẫu:User ja-3)
ja-3この利用者は上級日本語ができます。
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng Sửa đổi

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên ja-3}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên ja-3}}
  • Bản mẫu này sẽ tự động đặt trang thành viên của bạn vào các thể loại sau::

Xem thêm Sửa đổi