Bản mẫu:Thành viên lzh-3

(Đổi hướng từ Bản mẫu:User lzh-3)
lzh-3此君工於文言也。
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên lzh-3}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên lzh-3}}
  • Bản mẫu này sẽ tự động đặt trang thành viên của bạn vào các thể loại sau::

Xem thêm sửa