Bản mẫu:Thành viên pt-3

(Đổi hướng từ Bản mẫu:User pt-3)
pt-3Este usuário/utilizador pode contribuir com um nível avançado de português.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên pt-3}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên pt-3}}
  • Bản mẫu này sẽ tự động đặt trang thành viên của bạn vào các thể loại sau::

Xem thêm sửa