{{{1}}}

Cách dùng sửa

Ký tự {{vàng|màu}} của tôi.

Cho ra:
  Ký tự màu của tôi.