Bản mẫu:Quá dài

(đổi hướng từ Bản mẫu:Very long)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

Thêm {{Quá dài|date=tháng 1 năm 2022}} lên đầu bài viết.

Nếu một phần cụ thể trong một bài viết quá dài, mặc dù nó đã được tách thành bài viết riêng, thì nó có thể được gắn thẻ bằng cách thêm {{Quá dài|Phần|date=tháng 1 năm 2022}} lên đầu phần.

Bản mẫu này thêm các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài viết có thể quá dài.

Related pagesSửa đổi