Bản mẫu:Viết lại phần mở đầu

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Đặt {{Viết lại phần mở đầu|date=tháng 7 năm 2024}} vào những phần mở đầu cần được viết lại. Bao gồm cả những mở bài không trung lập, thiên vị, tựu trung là vi phạm quy định WP:TDTL (ví dụ, viết với giọng điệu tâng bốc, quảng cáo). Để đọc hướng dẫn chính thức của Wikipedia, xem Wikipedia:Cẩm nang biên soạn/Phần mở đầu. Phần mở đầu phải tóm tắt thân bài và đề cập đến tất cả những điểm quan trọng.

Vui lòng cho biết lý do cần viết lại trên trang thảo luận hoặc trong tham số lý do, như sau: {{Viết lại phần mở đầu|reason=LÝ DO NÀO ĐÓ}}

Bản mẫu này sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Tất cả các trang cần dọn dẹpThể loại:Tất cả bài viết cần được wiki hóa.

Đổi hướng đến đây
Bản mẫu này cũng đại diện cho