Bản mẫu:Vi phạm bản quyền/doc

Cách sử dụngSửa đổi

Sử dụng Ví dụ
{{Vi phạm bản quyền|url=|date=}} {{Vi phạm bản quyền|url=http://www.facebook.com|date=2021}}

Trang có đặt bản mẫu này sẽ được thêm vào Thể loại:Có vấn đề bản quyền.