Bản mẫu:Lồng tiếng anime

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Voiced by)

Lồng tiếng bởi: {{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hiển thị các diễn viên lồng tiếng Nhật và tiếng Việt cho các nhân vật trong các bộ anime, phim hay OVA.

Sử dụng

sửa

Thông thường bản mẫu sẽ dược dùng

{{Voiced by
 | [[Diễn viên lồng tiếng Nhật]]
}}

Khi có diễn viên lồng tiếng Việt thì viết như sau

{{Voiced by
 | [[Diễn viên lồng tiếng Nhật]]
 | [[Diễn viên lồng tiếng Việt]]
}}

Nếu muốn thêm diễn viên lồng tiếng Anh thì viết

{{Voiced by
 | [[Diễn viên lồng tiếng Nhật]]
 | tiếng Anh = [[Diễn viên lồng tiếng Anh]]
}}

Nếu muốn viết bằng tiếng Việt thì viết

{{Lồng tiếng anime
 | [[MeguruBachira]]
}}
Xin chào cậu?

Khi mọi thông số đã được điền đầy đủ thì kết quả sẽ hiện ra như ở dưới.

Ví dụ

sửa
Kết quả
{{Voiced by|[[Ōyama Nobuyo]]}} Lồng tiếng bởi: Ōyama Nobuyo
{{Voiced by|[[Ōyama Nobuyo]]|[[Nguyễn Thụy Thùy Tiên]]|tiếng Anh = [[George Washington]] }} Lồng tiếng bởi: Ōyama Nobuyo (tiếng Nhật), Nguyễn Thụy Thùy Tiên (tiếng Việt), George Washington (tiếng Anh)
{{Voiced by|[[Ōyama Nobuyo]]|tiếng Anh = [[George Washington]]}} Lồng tiếng bởi: Ōyama Nobuyo (tiếng Nhật), George Washington (tiếng Anh)

{{Lồng tiếng anime|[[Miyashita Saki]]}}

Lồng tiếng bởi: Miyashita Saki