Bản mẫu:Wikimedia cho Cổng thông tin

Các dự án chị em của Wikimedia Foundation cũng cung cấp thông tin hữu ích:

Wikibooks
Tủ sách

Commons
Kho hình ảnh

Wikinews 
Tin tức

Wikiquote 
Danh ngôn

Wikisource 
Văn thư

Wikiversity
Học liệu

Wikivoyage 
Cẩm nang du lịch

Wiktionary 
Từ điển

Wikidata 
Cơ sở dữ liệu

Wikispecies 
Danh mục các loài

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

{{Wikimedia cho Cổng thông tin}}

Nếu bạn cần trỏ đến Interwiki Foo, nhưng Cổng thông tin của bạn có tên là Portal:Bar, thì bạn sẽ định dạng bản mẫu như sau:

{{Wikimedia cho Cổng thông tin|page=Foo}}

Tùy chọn sửa

Để ngăn một dự án cụ thể hiển thị, hãy sử dụng =no sau một hoặc nhiều tham số sau, ví dụ:

{{Wikimedia cho Cổng thông tin
| b = 
| page = 
| commons = 
| n = 
| q = 
| s = 
| v = 
| voy = 
| wikt = 
| data = 
| species = 
}}
<!-- input 'no' to exclude projects -->