Bản mẫu:Wikipedia rank by size

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Uses Module:NUMBEROF


Bản mẫu này cho một thứ hạng của Wikipedia theo số của bài viết, và ngược lại, một thứ hạng theo mã của Wikipedia.

Các ví dụSửa đổi

{{Wikipedia rank by size|1}} → en
{{Wikipedia rank by size|2}} → ceb
{{Wikipedia rank by size|3}} → de
{{Wikipedia rank by size|4}} → sv
{{Wikipedia rank by size|5}} → fr
{{Wikipedia rank by size|6}} → nl
{{Wikipedia rank by size|7}} → ru
{{Wikipedia rank by size|ru}} → 7