Cổng thông tin:Phật giáo/Bạn có biết


...Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 hiện nay được trao giải Nobel Hòa bình...

...sau Phật Thích-ca, Long Thụ là người duy nhất được tạc tượng với chóp trên đỉnh đầu (nhục kế 肉髻, sa. uṣṇīṣa), dấu hiệu của một Đại nhân (sa. mahāpuruṣa)...
...Chùa Dâu tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam.
...Phật giáo Việt Nam được du nhập từ Ấn Độ và Khương Tăng Hội người Việt gốc Khương đã truyền bá Phật giáo vào Đông Ngô

... Lễ Phật là một pháp môn thiện xảo thù thắng nhất!... để dẹp trừ đi tâm ngã mạn, giữ cho thân thể cường tráng, lại còn được mọi người quí mến, tại sao! Tại sao! Các bạn hãy vào Pháp môn:Lễ lạy thử một lần đi...

...chỉ cần nhất tâm quán niệm danh hiệu Phật A-di-đà là đủ để sinh về cõi Cực lạc...

...Riêng về Thiền-định chẳng những là pháp Thiền Tổ Sư Thiền Như-lai... mà khoa học ngày nay lại còn khám phá ra rằng, Thiền còn có thể chửa lành được nhiều thứ bệnh...


...Lạy Phật là để dẹp trừ thân đam mê ngũ dục,,, ...Niệm Phật để giảm bớt khẩu nghiệp hiện thời,,, ...Thiền-định có phải là pháp môn dẹp trừ vọng tưởng!!!
...Thiền sư Hiểu Phong Học Nột là vị thẩm phán đầu tiên của Hàn Quốc(trước khi xuất gia) và cũng là tông trưởng đầu tiên của Thiền phái Tào Khê Hàn Quốc- tông phái Phật giáo lớn nhất đất nước này,,,

Xin mời Quí vị tham gia, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà Phật pháp tại nơi Wikipedia này.