Bản mẫu:Xh-ps thiếu nguồn gốc-tb

Có vấn đề về nguồn gốc của Tập tin:{{{1}}} sửa

tráilink= Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tải lên tập tin [[:Tập tin:{{{1}}}]]. Đây là một tác phẩm phái sinh, tức nó là một tác phẩm chứa một tác phẩm khác. Một số ví dụ của thể loại này có thể là ảnh chụp một bức tượng, bản scan bìa tạp chí, ảnh chụp màn hình một trò chơi hay một bộ phim. Khi đó, ta cần phải xét đến quyền tác giả của người tạo ra tác phẩm gốc lẫn quyền tác giả của người tạo ra tác phẩm phái sinh. Ở trang mô tả tập tin, bạn đã đề tên tác giả của tác phẩm phái sinh nhưng lại không ghi tên tác giả của tác phẩm gốc khiến tình trạng bản quyền tổng thể của tập tin đang không rõ ràng. Nếu bạn không phải là người tạo ra tác phẩm gốc, xin hãy đề tên hoặc ghi rõ chủ sở hữu bản quyền của nó.

Nếu bạn còn tải lên tác phẩm phái sinh nào khác, hãy kiểm tra xem liệu bạn đã ghi nguồn và kẹp thẻ quyền đầy đủ chưa. Đây là nhật trình tải lên liệt kê các tập tin mà bạn từng tải lên. 1 tuần sau khi treo bảng mà vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết thì tập tin sẽ bị xóa dựa trên tiêu chí xóa nhanh TT4 của Wikipedia. Nếu tập tin đó đang dùng một giấy phép không tự do (tức đang thuộc diện sử dụng hợp lý) thì sẽ bị xóa sau 2 ngày sau khi bạn nhận thông báo này ~~~~. Nếu bạn có thắc mắc, hãy hỏi tại trang Câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu[tạo]