Bản mẫu:Xh-thiếu bằng chứng-tb/doc

Cách sử dụngSửa đổi

{{thế:xh-thiếu bằng chứng-tb|tên tập tin không có phần Tập_tin: phía trước|nguồn như trong mô tả hình}}

Xem thêmSửa đổi