Bản mẫu:Yuletide

Snowman drawing.svgGiáng sinh vui vẻ! Snowflake.svg

Chúc mừng Giáng sinh! (và một năm mới hạnh phúc!)

Tài liệu bản mẫu

Xem thêm: {{Xmas2}}, {{Xmas3}}, {{Xmas4}}, {{Xmas5}}, {{Xmas6}}, {{Seasonal Greetings}}