Bản thể học (khoa học thông tin)

Trong khoa học máy tínhkhoa học thông tin, bản thể học thông thường thể hiện tri thức, hay là một tập khái niệm để định nghĩa một vấn đề, và mối quan hệ giữa các cặp khái niệm. Nó có thể được dùng với mô hình dưới dạng một tập hợp các phần tử và mối quan hệ giữa chúng. Bản thể học hỗ trợ lý tính về các khái niệm.

Theo lý thuyết, một bản thể học là "một đặc tả chính thức và rõ ràng của một khái niệm chung".[1] Một bản thể học cung cấp một ngữ nghĩa chung (semantic), đi kèm với các đối tượng và/hoặc các khái niệm tồn tại và các mối quan hệ, các thuộc tính của các đối tượng đó.[2]

Bản thể học là các framework có cấu trúc cho việc tổ chức thông tin được áp dụng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, web ngữ nghĩa (semantic web), kỹ thuật thông tin, công nghệ phần mềm, tin học y sinh, khoa học thư việnkiến trúc thông tin như là dạng thể hiện kiến thức về thế giới hoặc một phần của nó.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Gruber, Thomas R. (1993). “A translation approach to portable ontology specifications” (PDF). Knowledge Acquisition. 5 (2): 199–220.
  2. ^ Arvidsson, F.; Flycht-Eriksson, A. “Ontologies I” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2008.

Nghiên cứu thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa