Bảng phụ âm và nguyên âm Hangul

Sau đây là các bảng phụ âm và nguyên âm jamo Hangul, với nguyên thể màu xanh lơ ở hàng đầu tiên, và các phái sinh của chúng (có thêm thanh âm) nằm ở các hàng sau. Chúng được chia thành các bảng sơ thanh, nguyên âmchung thanh.

Sơ thanh (phụ âm)Sửa đổi

g n d r m b s - j ch k t p h
         
kk tt pp ss jj

Nguyên âm mẫu tự HangulSửa đổi


Cơ bản +i
Basic
a ŏ o u i ü ae e œ wi ij
y+
ya yo yu yae ye
w+
wa wo we

Thứ tự:ㅏ、ㅐ、ㅑ、ㅒ、ㅓ、ㅔ、ㅕ、ㅖ、ㅗ、ㅘ、ㅙ、ㅚ、ㅛ、ㅜ、ㅝ、ㅞ、ㅟ、ㅠ、ㅡ、ㅢ、ㅣ

Chung thanh (phụ âm)Sửa đổi

g n d l m b s ng j ch k t p h
         
kk nj lg bs ss
           
gs nh lm
             
lb
             
ls
             
lt
             
lp
             
lh

Tham khảoSửa đổi