Mở trình đơn chính

Bảo hộ công (tiếng Anh: Lord Protector là một chức vụ đã từng được sử dụng ở Anh thời giai đoạn cộng hòa Anh (1653-1659) theo luật hiến pháp cho người đứng đầu nhà nước. Nó cũng là chức vụ cụ thể cho nguyên thủ nhà nước Anh đối với giáo hội Anh giáo. Nó đôi khi được dùng để chỉ các chức danh tạm thời khác, ví dụ, một nhiếp chính đại diện cho quốc vương vắng mặt. Đây là chức vụ gần giống tổng thống, chủ tịch nước,... ngày nay nhưng có quyền lực tuyệt đối và được nắm giữ cho đến cuối đời.

Bảo hộ công của Cộng hòa AnhSửa đổi

Các Bảo hộ công của Cộng hòa Anh, ScotlandIreland là chức vụ của các nguyên thủ quốc gia trong Khối thịnh vượng chung, sau giai đoạn đầu tiên khi Hội đồng Nhà nước Anh đã tổ chức quyền hành pháp. Chức vụ đã được nắm giữ bởi Oliver Cromwell (tháng 12 năm 1653 - tháng 9 năm 1658) và sau đó con trai ông là người kế nhiệm Richard Cromwell (tháng 9 năm 1658 - 5 1659) trong những gì bây giờ được gọi là các nước bảo hộ.

Danh sách Bảo hộ công thời cộng hòa Anh (1653-1659)Sửa đổi

Chân dung Tên Tuổi thọ Bắt đầu nhiệm kỳ Kết thúc nhiệm kỳ Liên kết chính trị
  Oliver Cromwell 25 tháng 4, 1599 - 3 tháng 9, 1658 Ngày 16 tháng 12 năm 1653 03 tháng 9 năm 1658 Đứng đầu quân đội
  Richard Cromwell 04 tháng 10, 1626 - 12 tháng 7, 1712 03 tháng 9 năm 1658 25 Tháng 5 năm 1659 

(đã từ nhiệm)

Đứng đầu quân đội

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi