Bảo tàng học

Bảo tàng họckhoa học nghiên cứu lý luận, quy luật hình thành và phát triển sử liệu thông tin, hình thứcphương pháp nghiệp vụ quản lý của bảo tàng.

Phương pháp luậnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi