Bảo trợ của Đức Maria

Danh sách các bảo trợ của Maria đối với nghề nghiệp, các hoạt động, các giáo phận, và những nơi khác:

Đức Maria, được tôn kính như người bảo trợ cho xe đạp, ở gần Leintz-Gatzaga, Basque

Nghề nghiệp và các lĩnh vực

sửa

Đức Maria có thể được xem là người bảo trợ chung cho toàn nhân loại. Thế nhưng đối với một số nghề nghiệp và lĩnh vực có sự liên kết chặt chẽ hơn với Đức Mẹ.

Bổn mạng của các giáo phận

sửa

Những nơi khác

sửa

Một số lượng lớn các quốc gia nhận Đức Maria làm người bảo trợ.

Albania

sửa

Algeria

sửa

Andorra

sửa

Angola

sửa

Argentina

sửa

Australia

sửa

Bôlivia

sửa

Brazil

sửa

Canada

sửa

Chilê

sửa

Trung Quốc

sửa

Côlômbia

sửa

Cônggô

sửa

Costa Rica

sửa

Cộng hòa Dominican

sửa

Chú thích

sửa