Bảo trợ của Đức Maria

Danh sách các bảo trợ của Maria đối với nghề nghiệp, các hoạt động, các giáo phận, và những nơi khác:

Đức Maria, được tôn kính như người bảo trợ cho xe đạp, ở gần Leintz-Gatzaga, Basque

Nghề nghiệp và các lĩnh vực sửa

Đức Maria có thể được xem là người bảo trợ chung cho toàn nhân loại. Thế nhưng đối với một số nghề nghiệp và lĩnh vực có sự liên kết chặt chẽ hơn với Đức Mẹ.

Bổn mạng của các giáo phận sửa

Những nơi khác sửa

Một số lượng lớn các quốc gia nhận Đức Maria làm người bảo trợ.

Albania sửa

Algeria sửa

Andorra sửa

Angola sửa

Argentina sửa

Australia sửa

Áo sửa

Bỉ sửa

Bôlivia sửa

Brazil sửa

Canada sửa

Chilê sửa

Trung Quốc sửa

Côlômbia sửa

Cônggô sửa

Costa Rica sửa

Cuba sửa

Cộng hòa Dominican sửa

Chú thích sửa